Ang Sagradan wagi sa RSPC 2017

Ang Sagradan wagi sa RSPC 2017

Kinilala bilang panlima sa pinakamahusay at namumukod tanging pampaaralang pahayagan ang “Ang Sagradan” ng Montessori de Sagrada Familia sa buong Gitnang Luzon nitong ika-pito ng Pebrero sa Otel Pampanga, San Fernando City.   Binigyan din ng parangal ang bawa’t pahinang nakasungkit ng puwesto, partikular na ang mga sumusunod: Pahinang Lathalain (ikalawang puwesto), Pahinang Balita (ika-anim…