Pagbabasbas sa new SHS building, isinagawa

  Pagkatapos ng unang buwan ng pagbubukas sa taong pampaaralan 2019-2020, matagumpay na naidaos ang banal na pagbabasbas sa pinakabagong four-storey building sa senior high school department sa Montessori De Sagrada Familia (MDSF), Hulyo 5. Pinangunahan ni Gng. Maria Cristina Santos-Silamor,  Directress at Punong-guro ng MDSF, at Gng. Marissa J.  Mangahas, Assistant Principal sa high…