Ipagdiwang ang makulay na kontribusyon ng Filipino at mga wikang katutubo

Mga batang Sagradan, halina at ating balikan ang mayamang kultura ng ating wika. Limang daang taon matapos na tayo ay sakupin ng mga banyaga sa sarili nating bansa, isa sa mga naging susi ay ang pagkakabuklod ng mga Pilipino sa isip at salita. Ang wikang Filipino at mga wikang katutubo ang nagsilbing tinig ng masidhing…