EBSCOhost: An Informative Tool for Extensive Learning

EBSCOhost: An Informative Tool for Extensive Learning

To help the students obtain information that is reliable, credible, and relevant to their specific inquiries, the Montessori De Sagrada Familia (MDSF) once again subscribed to EBSCO Information Services, an international provider of research databases, e-journals, e-books, magazine subscriptions, and other publications that can be used in research and instruction. Specifically, the school availed the…

Strengthening Home-School Partnership: MDSF welcomes Parent Representatives

A partnership between home and school must be fostered to help the children still obtain quality education despite the struggles brought by the pandemic. In connection, Montessori De Sagrada Familia (MDSF) inaugurated the selection of two parent representatives in each class who are expected to: (a) help in the dissemination of information regarding school’s activities,…

Ipinagmamalaki: Handog ng Buwan ng Wika, Ang saya sa NOON at sa NGAYONG Henerasyon

Ika-27 ng Agosto, 2021 muling ipinagdiwang ng mga mag-aaral sa departamento ng Pre-elementarya ang Buwan ng Wika. Ang pagdiriwang ay may mga temang “Sayaw ng Batang Pinoy para sa Junior Casa, “Awit ng Batang Pinoy” para sa Advanced Casa at “Tula ng Batang Pinoy” para sa Kindergarten. Isinagawa rin ang ilan sa mga palarong Pinoy…

High school department bound for FAPE recertification

The Montessori De Sagrada Familia has been a recipient school of the Fund for Assistance to Private Education (FAPE)  since 2014. The said trust fund aims to give private high school students yearly financial assistance from the start of their junior high school education (Grade 7) up to senior high school (Grade 12). On October…

Ipagdiwang ang makulay na kontribusyon ng Filipino at mga wikang katutubo

Mga batang Sagradan, halina at ating balikan ang mayamang kultura ng ating wika. Limang daang taon matapos na tayo ay sakupin ng mga banyaga sa sarili nating bansa, isa sa mga naging susi ay ang pagkakabuklod ng mga Pilipino sa isip at salita. Ang wikang Filipino at mga wikang katutubo ang nagsilbing tinig ng masidhing…